Regulamin

REGULAMIN STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO

www.novareg.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

Właścicielem Sklepu jest: Novareg sp. z o.o. NIP: 959 18 44 584
tel: 696 113 794, adres email: biuro@novareg.pl

Adresem nadania/zwrotów/reklamacji/korespondencji jest: Novareg sp z o.o.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z

Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu

przez Klienta.

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówi

przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żąda

przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione

wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez akceptację płatności.

Czas realizacji zamówień w formie fizycznego produktu złożonych, w weekend, lub w dniach wolnych od pracy, może być dłuższy.

§3

PŁATNOŚCI

Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Płatności online obsługuje firma Przelewy 24 Dostępne formy płatności: ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), Tmobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus BankS.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.) Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

§4

WYSYŁKA TOWARU

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem jednej z polskich firm kurierskich lub Poczty Polskiej S.A. Koszt wysyłki fizycznego produktu (płyty CD) wynosi kwotę wskazaną w formularzu na stronie przed dokonaniem zakupu. Jest to koszt ustalony przez w/w przewoźników. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówień jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji bądź przesłania potwierdzenia przelewu na adres email: biuro@novareg.pl

§5

REKLAMACJE

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 30 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 5 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. W terminie 5 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie: a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów), b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, f) dostarczania prasy, g) usług w zakresie gier hazardowych.

§7

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na

stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Twój koszyk